Liên hệ

Trường tiểu học Cẩm Trung

Địa chỉ: Thôn Bản Quân, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn 
Người phát ngôn: Bà  Hà Thị Nguyên – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: DĐ: 0984 383 282 – Email:c1bangphuc.pgdchodon@backan.edu.vn