Trường Tiểu học Cẩm Duệ Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018- 2019

Được sự  chỉ đạo của Phòng GD- ĐT Cẩm Xuyên, sáng nay thứ 3 ngày 18 tháng 09 năm 2018 Trường Tiểu học Cẩm Duệ tiến hành Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018- 2019. Nhằm kiện toàn bộ máy quản lí, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Ddánh giá quá tình hoạt động và kết quả cảu năm học mới.

Về dự hội nghị có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Hội nghị đã nghe cô Lê Thị Luân- Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo tổng kết năm học 2017- 2018.

Cô Đặng Thị Thanh Hoa- Hiệu trưởng nhà trường đọc phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018- 2019, các chỉ tiêu phấn đấu nội quy, quy chế nhà trường trong năm học.

Đồng chí Trần Thị Kim Oanh đọc điều lệ Công đoàn và phát động các phong trào thi đua trong năm học.

Hội nghị đã nghe các ý tham luận của các giáo viên về việc đưa các phương pháp mới vào dạy học các phương pháp mới vào dạy học các phương pháp thực hiện các phong trào một cách có hiệu quả nhất.

Hội nghị đã làm lễ chia tay đ/c giáo viên về nghỉ hưu và đón một giáo viên mới về trường công tác. Sau đây là một số hình ảnh về buổi hội nghị.

Được sự  chỉ đạo của Phòng GD- ĐT Cẩm Xuyên, sáng nay thứ 3 ngày 18 tháng 09 năm 2018 Trường Tiểu học Cẩm Duệ tiến hành Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018- 2019. Nhằm kiện toàn bộ máy quản lí, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Ddánh giá quá tình hoạt động và kết quả cảu năm học mới.

Về dự hội nghị có 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Hội nghị đã nghe cô Lê Thị Luân- Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo tổng kết năm học 2017- 2018.

Cô Đặng Thị Thanh Hoa- Hiệu trưởng nhà trường đọc phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018- 2019, các chỉ tiêu phấn đấu nội quy, quy chế nhà trường trong năm học.

Đồng chí Trần Thị Kim Oanh đọc điều lệ Công đoàn và phát động các phong trào thi đua trong năm học.

Hội nghị đã nghe các ý tham luận của các giáo viên về việc đưa các phương pháp mới vào dạy học các phương pháp mới vào dạy học các phương pháp thực hiện các phong trào một cách có hiệu quả nhất.

Hội nghị đã làm lễ chia tay đ/c giáo viên về nghỉ hưu và đón một giáo viên mới về trường công tác. Sau đây là một số hình ảnh về buổi hội nghị.