A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khoá biểu mới thực hiện từ tuần 20 năm học 2019 - 2020

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020
Khối 1( Áp dụng từ tuần 20)
          
ThứTiết1A1B1C1D
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
21Chào cờHĐTTChào cờHĐTTChào cờHĐTTChào cờHĐTT
2Tiếng ViệtHĐTTTiếng ViệtHĐTTTiếng ViệtHĐTTTiếng ViệtHĐTT
3Tiếng ViệtHĐTTTiếng ViệtHĐTTTiếng ViệtHĐTTTiếng ViệtHĐTT
4Toán Toán Toán Toán 
5        
31Thủ côngL. Tiếng ViệtTiếng ViệtL. Tiếng ViệtToánL. Tiếng ViệtToánL. Tiếng Việt
2Tiếng ViệtTNXHTiếng ViệtTNXHThủ côngTNXHTiếng ViệtTNXH
3Tiếng ViệtTự chọnThủ côngTự chọnTiếng ViệtTự chọnTiếng ViệtTự chọn
4Toán Toán Tiếng Việt Thủ công 
5        
41Toán Toán Toán Toán 
2Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 
3Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 
4Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức 
5        
51Âm nhạcMĩ thuậtToánMĩ thuậtTiếng ViệtL. Tiếng ViệtTiếng ViệtL. Tiếng Việt
2Tiếng ViệtMĩ thuậtÂm nhạcMĩ thuậtTiếng ViệtL. ToánTiếng ViệtL. Toán
3Tiếng ViệtThể dụcTiếng ViệtThể dụcÂm nhạcGDKNSToánGDKNS
4Toán Tiếng Việt Toán Âm nhạc 
5        
61TĐTVL. Tiếng ViệtGDKNSL. Tiếng ViệtTiếng ViệtMĩ thuậtTiếng ViệtMĩ thuật
2Tiếng ViệtL. ToánTĐTVL. ToánTiếng ViệtMĩ thuậtTiếng ViệtMĩ thuật
3Tiếng ViệtGDKNSTiếng ViệtHĐTTTĐTVThể dụcHĐTTThể dục
4HĐTT Tiếng Việt HĐTT TĐTV 
5        
          
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020
Khối 2( Áp dụng từ tuần 20)
          
ThứTiết2A2B2C2D
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
21Chào cờTiếng AnhChào cờĐạo đứcChào cờMĩ thuậtChào cờMĩ thuật
2Tập đọcTiếng AnhTập đọcKể chuyệnTập đọcMĩ thuậtTập đọcMĩ thuật
3Tập đọcMĩ thuậtTập đọcL. Tiếng ViệtTập đọcTiếng AnhTập đọcTiếng Anh
4Toán Toán Toán Toán 
5        
31Tập đọcTNXHToán Tiếng AnhThủ côngThể dụcToánHĐTT
2ToánL.Tiếng ViệtTập đọcTiếng AnhToánHĐTTThủ côngThể dục
3Kể chuyệnĐạo đứcChính tảThể dụcKể chuyệnTiếng AnhKể chuyệnTiếng Anh
4Chính tả TNXH Chính tả Chính tả 
5        
41Toán Toán Tập đọc Tập đọc 
2Chính tả Chính tả Toán Toán 
3LTVC LTVC Tập viết Tập viết 
4Thủ công Thủ công Đạo đức Đạo đức 
5        
51Mĩ thuậtThể dụcT ĐTVTập viếtLTVCL.Tiếng ViệtLTVCL. Tiếng Việt
2TĐTVL. ToánMĩ thuậtL. ToánToánThể dụcToánL. Toán
3ToánGDKNSToánGDKNSTĐTVL. ToánChính tảThể dục
4Tập viết Tập làm văn Chính tả TĐTV 
5        
61Âm nhạcThể dụcToán HĐTTToán L. Tiếng ViệtToán L. Tiếng Việt
2Toán HĐTTHĐTTL. Tiếng ViệtÂm nhạcTNXHTập làm vănTNXH
3Tập làm vănL. Tiếng ViệtÂm nhạcThể dụcTập làm vănGDKNSHĐTTGDKNS
4HĐTT Mĩ thuật H ĐTT Âm nhạc 
5        
          
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020
Khối 3( Áp dụng từ tuần 20)
          
ThứTiết3A3B3C3D
SángChiềuSángChiềuSángChiềuSángChiều
21Chào cờTNXHChào cờTNXHChào cờToánChào cờToán
2Tập đọcTập viếtTập đọcTập viếtTập đọcTập viếtTinTập viết
3Tập đọc - KCChính tảTập đọc - KCChính tảTập đọc - KCTNXHTập đọcTNXH
4Toán Toán Tin Tập đọc - KC 
5        
31Tiếng AnhTNXHÂm nhạcTNXHTập đọcToánTập đọcToán
2Tiếng AnhToánThể dụcToánToánChính tảToánChính tả
3Âm nhạcGDKNSTiếng AnhGDKNSTNXHGDKNSTĐTVGDKNS
4Thể dục Tiếng Anh TĐTV TNXH 
5        
41Tập đọc Tin Tiếng Anh Âm nhạc 
2Tin Tập đọc Tiếng Anh Thể dục 
3TĐTV Toán Âm nhạc Tiếng Anh 
4Toán TĐTV Thể dục Tiếng Anh 
5        
51Tiếng AnhLTVCThể dụcLTVCLTVCChính tảLTVCChính tả
2Tiếng AnhToánMĩ thuậtToánToánL. ToánToánL. Toán
3Thể dụcL. Tiếng ViệtTiếng AnhL. Tiếng ViệtĐạo đứcL. Tiếng ViệtĐạo đứcL. Tiếng Việt
4Mỹ thuật Tiếng Anh Thủ công Thủ công 
5        
61ToánChính tảToánĐạo đứcTiếng AnhTập làm vănThể dụcTập làm văn
2Tập làm vănL. ToánTập làm vănChính tảTiếng AnhToánMĩ thuậtToán
3Thủ côngĐạo đứcThủ côngL. ToánThể dụcHĐTTTiếng AnhHĐTT
4HĐTT HĐTT Mĩ thuật Tiếng Anh 
5        
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020  
Khối 4 ( Áp dụng từ tuần 20)  
          
ThứTiết4A4B   
SángChiềuSángChiều    
21Chào cờĐịa lýChào cờKhoa học    
2Tập đọcKhoa họcTập đọcĐịa lý    
3Chính tảKể chuyệnChính tảKể chuyện    
4Toán Toán     
5        
31Tiếng AnhToánThể dụcToán    
2Tiếng AnhĐạo đứcNhạcĐạo đức    
3Thể dụcLTVCTiếng AnhLTVC    
4Nhạc Tiếng Anh     
5        
41Tập đọc TĐTV     
2TĐTV Tập đọc     
3Tin Toán     
4Toán Tin     
5        
51Tiếng AnhTập làm vănMỹ thuậtTập làm văn    
2Tiếng AnhToánThểToán    
3Mỹ thuậtL. Tiếng ViệtTiếng AnhL. Tiếng Việt    
4Thể Tiếng Anh     
5        
61LTVCTập làm vănLTVCTập làm văn    
2ToánKhoa họcToánKhoa học    
3Lịch sửHĐTTLịch sửHĐTT    
4Kĩ thuật Kĩ thuật     
          
          
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020
Khối 5( Áp dụng từ tuần 20)
          
ThứTiết5A5B5C  
SángChiềuSángChiềuSángChiều  
21Chào cờĐạo đứcChào cờĐạo đứcChào cờTiếng Anh  
2ToánChính tảTĐTVChính tảTập đọcTiếng Anh  
3TĐTVKhoa họcToánKhoa họcToánMĩ thuật  
4Tập đọc Tập đọc TĐTV   
5        
31LTVCLuyện T. ViệtLTVCTập làm vănLTVCTiếng Anh  
2ToánTập làm vănToánLuyện T. ViệtNhạcTiếng Anh  
3Lịch sửĐịa lýLịch sửĐịa lýToánThể dục  
4Kể chuyện Kể chuyện Khoa học   
5        
41Tiếng Anh Thể dục Tập đọc   
2Tiếng Anh Nhạc Toán   
3Thể dục Tiếng Anh Lịch sử   
4Nhạc Tiếng Anh Kể chuyện   
5        
51Tập đọcTập làm vănTập đọcTập làm vănToánTin  
2ToánToánToánTinTập làm vănChính tả  
3LTVCTinLTVCToánĐịa lýKhoa học  
4Kĩ thuật Kĩ thuật Đạo đức   
5        
61Tiếng AnhToánMỹ thuậtToánLTVCTập làm văn  
2Tiếng AnhKhoa họcThể dụcKhoa họcToánL. Tiếng Việt  
3Mỹ thuậtHĐTTTiếng AnhHĐTTKĩ thuậtThể dục  
4Thể dục Tiếng Anh HĐTT   
5        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan